Poradnia laryngologiczna

 • lek. med. Magdalena Kowalczyk
  lek. med. Kowalczyk Magdalena
 • lek. med. Marek Morawski
  lek. med. Morawski Marek
  Otolaryngologia
 • lek. med. Ewa Reczko
  lek. med. Reczko Ewa
  Otolaryngologia
 • lek. med. Beata Włodarczyk
  lek. med. Włodarczyk Beata
  Otolaryngologia

  2005 Specjalista Otorynolaryngolog ( II stopień specjalizacji) 1987 - 1994 Akademia Medyczna w Łodzi. Wydział lekarski 2006 - 2007 Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Prawa: Prawo Medyczne, Bioetyka i Socjologia Medycyny. Specjalizuje się w operacjach migdałków podniebiennych i gardłowych oraz przegrody nosa.

Zadzwoń i zapisz się na wizytę

tel. 25 644 74 00

Zapisy na wizty w ramach NFZ są prowadzone z godnie z obowiązującymi przepisami,odbywa sie to poprzez zapisanie pacjenta w kolejkę oczekujących. Prowadzenie takiej listy jest obowiązkiem ustawowym, może odbywać się telefonicznie, osobiście w rejestracjii przychodni bądź przez osoby trzecie. Głównym celem prowadzenia rejestru jest zapewnienie Państwu równego, sprawiedliwego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Ważne jest, żeby przyjęcia odbywały się zgodnie z kolejnością wpisów na liście oczekujących, a przyspieszenie przez przesunięcie na liście było spowodowane wyłącznie względami medycznymi. 

 Jak przygotować się do wizyty w Poradni?   

Na wizytę w Poradni należy przynieść, skierowanie wyniki dotychczas wykonanych badań, karty informacyjne z ewentualnych pobytów w szpitalu oraz informacje o zażywanych lekach wraz z ich dawkami. Proszę pamiętać również o zabraniu ze sobą dokumentu z nr PESEL , który jest potrzebny do weryfikacji ubezpieczenia w systemie e-WUŚ niezbędnego do wystawienia refundowanych recept. 

Odwołanie lub zmiana terminu wizyty:

Jeżeli nie będą Państwo mogli przyjść na umówioną wizytę, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z nami w celu odwołania lub zmiany terminu wizyty. Pozwoli to lepiej zorganizować pracę w Poradni i skrócić czas oczekiwania innych pacjentów na przyjęcie przez lekarza, a Państwu pomoże uzyskać możliwie najszybszy, nowy termin wizyty.

Wizytę można przełożyć lub odwołać:  

telefonicznie, dzwoniąc do rejestracji: tel. 25 644 74 00
wysyłając e-mail na adres: rejestracja@medica.siedlce.pl
wypełniając formularz kontaktowy